Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κτίριο Παπαστράτος

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 156 (ΦΕΚ 81/ Α΄/ 1-6-1987) ως ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας. Η ΕΑΔΠ ΠΘ είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αρ. Γε.ΜΗ 123177844000 με αριθμό ΜΑΕ: 31515/105/Β/94/001.

Η ψήφιση του Νόμου 4957/2022 για τα ΑΕΙ (ΦΕΚ 141/221-07-2022 τ. Α΄) έχει επιφέρει αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Εταιρειών Αξιοποιησης και Διαχείρισης Περιουσίας των ΑΕΙ. Στο πλαίσιο αυτό και η ΕΑΔΠ ΠΘ κλήθηκε να τροποποιήσει σε διάστημα ενός έτους το Καταστατικό της και κατ΄επέκταση τον τρόπο λειτουργίας της. Σκοπος της Εταιρείας ειναι η αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

hotel-sign
 

Φωτογραφίες χώρων

ΒΟΛΟΣ

ΒΟΛΟΣ

Total 47 photos
Αμφιθέατρο στην Καρδίτσα

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Total 1 photos
Λάρισα

ΛΑΡΙΣΑ

Total 16 photos
Μονή Πάου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΟΥ

Total 8 photos