Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 

Βόλος, 25/06/2024

Αρ. πρωτ. 5315

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία φωτογράφισης ή και βιντεοσκόπησης των τελετών ορκωμοσίας πτυχιούχων του Πανεπιστημίου ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Θ.), κατά την περίοδο Ιουλίου 2024, για τις πόλεις Βόλου, Λαμίας, Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων.

 

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υλοποιώντας την απόφαση της 63ης/ 11-06-2024 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να λάβουν άδεια συμμετοχής στη διαδικασία φωτογράφισης ή και βιντεοσκόπησης των τελετών ορκωμοσίας πτυχιούχων του Πανεπιστημίου ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Θ.), κατά την περίοδο Ιουλίου 2024, για τις πόλεις Βόλου, Λαμίας, Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων να υποβάλουν Αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης.     

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Ιάσονος 622ος όροφος, τηλ.: 24210-74378 ), από 01/07/2024 έως 12/07/2024 και ώρες 10:00-15:00, (εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής παρακάτω:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία φωτογράφισης ή και βιντεοσκόπησης των τελετών ορκωμοσίας πτυχιούχων Π.Θ., κατά την περίοδο Ιουλίου 2024, για τις πόλεις Βόλου, Λαμίας, Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων. (pdf)

Παράρτημα 1- Αίτηση χορήγησης αδείας φωτογράφισης ή και βιντεοσκόπησης των φωτογραφείων που επιθυμούν να συμμετέχουν στη φωτογράφιση τελετών ορκωμοσίας πτυχιούχων, για τις ορκωμοσίες Ιουλίου 2024. (docx)

Όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν την ενημέρωση των φωτογραφείων για τις τελετές ορκωμοσίας του Π.Θ. (πρόγραμμα ορκωμοσιών, ορισμός φωτογράφων ανά ορκωμοσία, οδηγίες προς ενδιαφερομένους κ.ά.), θα αναρτώνται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο

Βόλος, 12/7/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ Η ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης χορήγησης αδείας φωτογράφισης ή και βιντεοσκόπησης των τελετών ορκωμοσίας πτυχιούχων, για τις ορκωμοσίες Ιουλίου 2024 έως τη Δευτέρα 15/7/2024 και ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση- Παράρτημα 1 συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής και στην ηλεκτρονική διεύθυνση etap@uth.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με την υποβολή της Αίτησης –δικαιολογητικών για χορήγηση άδειας  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση- Παράρτημα 1 συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής και στην ηλεκτρονική διεύθυνση etap@uth.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11/7/2024

Σας ενημερώνουμε ότι οι ορκωμοσίες της Πολυτεχνικής Σχολής θα πραγματοποιηθούν στις 30 και 31 Ιουλίου 2024. Το αναλυτικό πρόγραμμα και ο χώρος διεξαγωγής των ορκωμοσιών θα ανακοινωθούν σύντομα.  

Πρόγραμμα τελετών ορκωμοσίας Ιούλιος 2024

Λάρισα

Πρόγραμμα τελετών ορκωμοσίας Προγραμμάτων Σπουδών των πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (pdf)

Πρόγραμμα τελετών αποφοίτων Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Γαιόπολις- Λάρισας (pdf)

Πρόγραμμα τελετών αποφοίτων Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Γαιόπολις- Λάρισας (pdf)

Πρόγραμμα τελετών ορκωμοσίας Αποφοίτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Γενικού Τμήματος Λάρισας (pdf)

Πρόγραμμα τελετών ορκωμοσιών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών Γαιόπολις- Λάρισας (pdf)

Πρόγραμμα τελετών ορκωμοσιών της Σχολής Τεχνολογίας Γαιόπολις- Λάρισας (pdf)

Πρόγραμμα τελετών ορκωμοσιών της Σχολής Επιστημών Υγείας Βιόπολις- Λάρισα (pdf)

 

Βόλος

Πρόγραμμα τελετών αποφοίτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (pdf)

Πρόγραμμα τελετών ορκωμοσιών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στο Βόλο (pdf)

Πρόγραμμα τελετών ορκωμοσιών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (pdf)

Πρόγραμμα τελετών ορκωμοσιών της Πολυτεχνικής Σχολής (pdf)

Τρίκαλα

Πρόγραμμα τελετών αποφοίτων Μεταπτυχιακών & Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών  της Σχολής  Επιστημών  Φυσικής Αγωγής,  Αθλητισμού και Διαιτολογίας (ΣΕΦΑΑΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (pdf

 

Καρδίτσα

Πρόγραμμα τελετών αποφοίτων των ΠΜΣ του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (pdf)

Πρόγραμμα τελετών ορκωμοσιών Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών (pdf)

 

Λαμία

Πρόγραμμα τελετών ορκωμοσιών της Σχολής Θετικών Επιστημών (pdf)