ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευθύνων Σύμβουλος: καθ. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης

Τηλ: 2421074882 / 2421074221

E-mail: mzoub@econ.uth.gr

Κτίριο Παπαστράτου Αργοναυτών και Φιλελλήνων,

38221 Βόλος

1ος Όροφος Γραφείο 9

Διευθυντής: Νίκος Οικονόμου

Τηλ: 2421074190

E-mail: nikooikonomou@uth.gr

Κτίριο Τσικρίκη Γαμβέτα 6 και Ιάσονος,

38221 Βόλος

2ος Όροφος

κα Νατάσσα Δουλοπούλου

Τηλ: 2421074641

Fax: 2421074497

E-mail: ndoulopoulou@uth.gr

E-mail: etap@uth.gr

Κτίριο Παπαστράτου Αργοναυτών και Φιλελλήνων,

38221 Βόλος

1ος Όροφος Γραφείο 9

κ Γεώργιος Πρώιας

Τηλ: 2421074636

Fax: 2421074497

E-mail: giproias@uth.gr

E-mail: etap@uth.gr

Κτίριο Παπαστράτου Αργοναυτών και Φιλελλήνων,

38221 Βόλος

1ος Όροφος Γραφείο 9

κα Γεωργία Σιαπάτη

Τηλ: 2421074378

E-mail: gsiapati@uth.gr

E-mail: etap@uth.gr

Κτίριο Παπαστράτου Αργοναυτών και Φιλελλήνων,

38221 Βόλος

1ος Όροφος, Γραφείο 9

κ. Δημήτρης Δερβένης

Τηλ: 2421074377

E-mail: ddervenis@uth.gr

Κτίριο Τσικρίκη Γαμβέτα 6 και Ιάσονος,

38221 Βόλος

2ος Όροφος

Βιβλιοπωλείο: κα Αναστασία Κουβελά
Τηλ: 2421074118

E-mail: akouvela@uth.gr

E-mail: bookshop@uth.gr

Κτίριο Τσικρίκη Ιάσονος 145,

38221 Βόλος