ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Διαδικασία παραχώρησης χώρου/χώρων του Π.Θ

Για να σας παραχωρηθεί κάποιος από τους διαθέσιμους χώρους θα πρέπει να ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα

ΒΗΜΑ 1o

Προ-δέσμευση χώρου. Επιλέξτε από το μενού το όνομα της πόλης ή το κτηριακό συγκρότημα στο οποίο βρίσκεται ο χώρος που σας ενδιαφέρει. Στη συνέχεια επιλέξατε το υπομενού «Προ-δέσμευση» και συμπληρώσετε τη φόρμα με τα συνοπτικά στοιχεία. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Για την Προ-δέσμευση χώρου ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Διαθεσιμότητας Χώρων

ΒΗΜΑ 2o   

Δέσμευση χώρου: Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης, μόλις λάβετε θετική απάντηση με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα επιβεβαιώνει την διαθεσιμότητα του αιτούμενου χώρου/χώρων σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε την αίτηση δέσμευσης με τα πλήρη στοιχεία σας (Κατεβάστε σε μορφή Word την αίτηση παραχώρησης) έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για τον  Κανονισμό Παραχώρησης των Χώρων του Π.Θ. Η αρμόδια υπηρεσία εν συνεχεία θα σας αποστείλει τη σύμβαση παραχώρησης προς υπογραφή.