Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Α΄- ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  1. ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ
  2. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ Β΄- ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  2. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ Γ΄- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΜΕΡΟΣ Δ΄- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Ε΄- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

  1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ζ΄- ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΥΣ

9       ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ E.Α.Δ.Π./Π.Θ. ΣΕ ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΥΣ

Κατεβάστε σε pdf τον εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας